GẶP MẶT BẠN HỌC LIPESK TẠI HẢI DƯƠNG 2011

Cứ mỗi dịp Kỷ niệm cách mạng tháng 10 Nga vĩ đại, anh em nguyên là lưu học sinh học trường Nghề số 20, thành phố Lipesk lại họp mặt. Năm nay, theo kế hoạc từ lần gặp mặt trước, cuộc gặp lần này được gia đình Quang tổ chức tại Hải dương.

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

tumico@tumico.com.vn; tuminh@tuminh.com.vn;

Tin liên quan