Thành Phố Lipest một thời

Những tấm hình kỷ niệm, dù hoen ố, nhưng cũng nhắc lại Kỷ niệm một thời tuổi trẻ nơi xa xôi ấy. Những gương mặt ngày xưa vẫn còn đó, nhưng giờ đã gần 30 năm trôi qua.

Họ và Tên:   HOÀNG MINH ĐỨC, sinh năm 1965, tại Thái nguyên.

Ngày sang Lipesk: 21/09/1983; Ngày về nước: 06/02/1986

Học ngành: Luyện Kim.

Công tác:    Công ty TNHH NN MTV Diesel Sông công năm 06/1086

- Phiên dịch tại Phòng Hành chính;

- Tháng 9 năm 1989 đi Phiên dịch tại NM Bơm nhiên liệu Vilnhius, Litva;

-  Xưởng Đúc từ 1990 đến 1997.

-  Học Trường ĐH Bách khoa, Ngành Điện tử - Tin.

- Tháng 06 năm 1999, làm việc tại công ty SKV, Sinh khí Việt.

- Tháng 10 năm 1999, công tác tại Công ty TNH Sannam đến tháng 10/2010.

- Từ tháng 7 năm 2010, công tác tại Công ty TNHH Tứ Minh.

 

                                            Thành phố Lipesk trên GOOGLE EARTH http://wikimapia.org/#lat=52.5952016&lon=39.5669281&z=17&l=0&m=b

 

                                        

 

    Khóa 1983 Luyện Kim và Nhiệt luyện

 

    Lớp Luyện Kim khóa 1983

 

    Nghỉ hè ở Dolgarukova

 

 

     Nghỉ đông ở Sykhabore

 

 

tumico@tumico.com.vn; tuminh@tuminh.com.vn;

Tin liên quan