Giới thiệu

HỒ SƠ NĂNG LỰC CỦA CÔNG TY TNHH TỨ MINH

Kính mời Quí khách ghé thăm Năng lực Kinh doanh và Sản xuất của Công ty TNHH Tứ Minh, TUMICO;

Hình thành từ những Kinh nghiệm Lâu năm.

Công ty TNHH Tứ Minh - Tu Minh Company Limited - tuminh.co.ltd được thành lập trên cơ sở Kinh nghiệm lâu năm trong Lĩnh vực Quản lý Kế toán, Tài chính, Quản lý Công nghệ Chế tạo, Thi công, Lắp đặt Công trình Công nghiệp, An toàn Lao động, Sản xuất.