Hình thành từ những Kinh nghiệm Lâu năm.

Công ty TNHH Tứ Minh - Tu Minh Company Limited - tuminh.co.ltd được thành lập trên cơ sở Kinh nghiệm lâu năm trong Lĩnh vực Quản lý Kế toán, Tài chính, Quản lý Công nghệ Chế tạo, Thi công, Lắp đặt Công trình Công nghiệp, An toàn Lao động, Sản xuất.

Không chỉ nhìn thấy trong nước mà cả trên các nước XHCN hay Nền Kinh tế Tư bản, Chúng tôi nhận thấy rằng, phương pháp Quản lý, Ý thức Con người trong Lao động quyết định căn bản đến  Uy tín - Giá thành Sản phẩm đối với Khách hàng.
Bộ máy nhỏ gọn kết hợp các ngành Công nghiệp Phụ trợ sẽ giảm chi phí Đầu tư cho Sản xuất ít hơn, Khách hàng sẽ có lợi hơn nhờ đó.

 

tumico@tumico.com.vn; tuminh@tuminh.com.vn;