Hàng hóa có sẵn

Đồng hồ Áp suất 20kPA-2000mAq; Van từ Burket; Ve rung khí nén cho máy làm khuôn; Dưỡng đo ren Horex R 1-7, R7.5-15; Súng đục khí nén; Đệm chống rung S78-160; Túi lọc bụi máy hút bụi Công nghiệp PV-40; Van Thủy lực dùng tay Y2H; Van từ 22BH-H4B-T-J; Đồng hồ thủy lực 40mpA-5800psi YN-100; Thước đo góc Protractor NO-5001; Đài dao CNC BT40 - ER32-70L; Bàn điều khiển Siemens Micromaster4: 6SE6400-OBP00-0AA0.

Đồng hồ Áp suất 20kPA-2000mAq; 


Van từ Burket 0407 13.0 EG, M5, G1/2, PN0- 10 bar, 130V, 50Hz, 14W. 00615637, W12LS Dưỡng đo ren Horex R 1-7, R7.5-15; Protractor NO-5001;

  

Súng đục khí nén;

 
Van Thủy lực dùng tay Y2H;

 
Van từ 22BH-H4B-T-J;


 Đồng hồ thủy lực 40mpA-5800psi:  YN-100; 
 Đài dao CNC BT40 - ER32-70L; 
Bàn điều khiển Siemens Micromaster4: 6SE6400-OBP00-0AA0.

 

tumico@tumico.com.vn; tuminh@tuminh.com.vn;

Tin liên quan