Thiết bị, bơm bôi trơn LUBE

Chúng tôi cung cấp toàn bộ các sản phẩm, chi tiết và hệ thống lắp đặt của LUBE phù hợp với nhu cầu phát triển cho các hệ thống công nghệ bôi trơn mới bao gồm: AMZ - AMO - AMI, P-102/107/202/207, EGM II, EGME II, BT-102, GMNH, EGM-T, ...

 
·                     Thiết bị đo lưu lượng.

·                     Ống dẫn, giắc co,..

·                     Hệ thống bôi trơn đơn lẻ

·                     Hệ thống thay thế.

·                     Bôi trơn khung  sườn

·                     Bôi trơn xích

·                     Bơm nhà kho

·                     Bôi trơn tự động từng điểm

·                     Bôi trơn dầu, mỡ Hybrid


                

  


                 

 

tumico@tumico.com.vn; tuminh@tuminh.com.vn;

Tin liên quan