Hệ thống Doa có điều khiển - Dao doa mở rộng đường kính

Hệ thống Doa linh hoạt có điều khiển (CBS) được thiết kế và xây dựng cho việc gia công chi tiết phức tạp, còn các cơ cấu trong để kiểm soát chính xác việc mở rộng và co rút của từng mũi cắt mà nó có thể tự động thực hiện một loạt các hoạt động gia công chính xác phức tạp từ việc đặt một bộ dụng cụ cắt đơn chiếc.

S-Series đã được thiết kế đặc biệt để giải quyết tốc độ cao tiến và lùi các ứng dụng doa mà trong đó hành trình tròn lớn là một trong những cân nhắc chính. - Phạm vi Hệ thống Doa có điều khiển được chia thành một số mô hình khác nhau, mỗi loại đều có mũi cắt hoán đổi cho nhau duy nhất được thiết kế để cắt các đường kính đặc biệt.

Sự Phát triển sản phẩm liên tục cung cấp thêm độ dài đơn vị cơ sở 'L' & 'L1, thay đổi đường kính, phạm vi đường kính mũi cắt ban đầu và phạm vi cắt toàn bộ. Bảng dưới đây bao gồm cho các mục đích hướng dẫn mà thôi, như nhiều sản phẩm của chúng tôi được cung cấp dưới dạng tùy chỉnh để phù hợp với yêu cầu khách hàng cụ thể. 

Hệ thống là người sử dụng có thể lựa chọn đường kính ban  đầu được yêu cầu từ bảng dưới đây. Phạm vi cắt của một mũi cắt được chọn là sau khi được tính toán bằng cách thêm đường kính thay đổi với đường kính đầu. Ví dụ, CBS-S30 có đường kính ban đầu 75mm có thể cắt trong phạm  vi từ 75mm đến 135mm. Do đó, có thể đạt được cắt tổng cộng 75mm đến lớn hơn 205mm với một CBS-S30 bằng cách sử dụng nhiều hơn một mũi cắt.

 

tumico@tumico.com.vn; tuminh@tuminh.com.vn;

Tin liên quan