NÂNG CẤP MÁY PHAY, MÁY TIỆN VỚI BỘ HIỂN THỊ TỌA ĐỘ

Các máy điều khiển thông thường yêu cầu Người vận hành định vị trực tiếp Phôi hoặc Dao thực hiện qui trình gia công. Tay quay gắn vào các đầu trục vít được quay và số vòng quay được tính bởi Người vận hành để biết khoảng cách còn bao nhiêu cần phải chạy của Phôi hoặc Dao.


BỘ ĐỌC VỊ TRÍ HIỂN THỊ BẰNG SỐ

Bộ đọc hiển thị số bao gồm thước đo tuyến tính, một bộ để cho mỗi trục trượt, thường có hai hoặc ba bộ, với một bộ hiển thị số. Khi lắp trên máy, bộ đọc hiển thị số chỉ chính xác hành trình của Dao hoặc Phôi. Bộ hiển thị số trực tiếp vị trí hoặc hành trình sẽ hộ trợ Người thợ vận hành gia công các sản phẩm nhanh hơn đến 50%, với ít lỗi hơn và giảm hư hỏng hơn. Độ chính xác cũng được cải thiện cũng như bất kỳ các lỗi cơ khí nào đối với trục vít cũng được hạn chế, hành trình được hiển thị là chuyển động chính xác của đường trượt chứ không phải hiển thị vòng quay của trục vít.

Các chức năng cơ bản

1. Coordinate zero setting. – Đặt tọa độ về 0;

2. ½ calculation to locate work piece center. Tính toán đặt tâm Phôi;

3. ABS/ INC conversion, Diameter/ Radius selection. Chuyển đổi tọa độ Tuyệt đối và Tương đối;

4. Shrink function. Chức năng lùi;

5. DIR: Setting the coordinate direction. Đặt chiều tọa độ;

6. RI detection: setting and recalling a datum for machining. Đặt và gọi lại dữ liệu máy;

7. Error compensation: linear compensation. Bù tuyến tính;

8. ROTARY ENCODER:1°0.0001°. Bộ mã hóa kiểu quay: 1°0.0001°

8. Instant power failure memory. Nhớ lỗi nguồn;

9. Multiple machining functions: Các chức năng khác:

     (1) Bolt Circle machining (2) R-angle (3) Divide holes on an oblique line – Gia công bu lông – Góc R – Chia lỗ theo một đường xiên;

     (4) Machining on an oblique line – Gia công trên đường xiên;

Hình ảnh nâng cấp Máy Phay


 

tumico@tumico.com.vn; tuminh@tuminh.com.vn;

Tin liên quan