BƠM BÔI TRƠN, BƠM DẦU, BƠM MỠ CÔNG NGHIỆP

Công ty TNHH Tứ Minh Nhập khẩu, cung cấp trực tiếp các loại Bơm dầu, Bơm mỡ Vogel (SKF), Hansung (Hàn quốc), Showa, Nippon (Nhật bản), Woerner, Allweiler (Đức), Interfuid, LUBE (Nhật bản), HERG cho khách hàng các Lĩnh vực Công nghiệp chế tạo máy, sản xuất, ô tô, thủy điện...


Thông số Kỹ thuật     BƠM DẦU, BƠM MỠ SHOWA   

LCB3 MODEL

 

NIPPON
Bơm bôi trơn HERG


Bơm ly tâm EBARA kiểu LPD, xuất xứ Nhật bảnBơm dầu, bơm mỡ Han sung, Hàn quốc

BƠM MỠ CÓ SẴN HÀNG HGP-16, KIỂU NGUYÊN KHỐI
Xem Thông số Kỹ thuật Tiếng Việt: Bơm dầu, bơm mỡ Vogel, SKF: http://www.vogel.us.com/

 

 BƠM DẦU  - BƠM MỠ LUBE
BƠM DẦU MỠ WOERNERBƠM DẦU MỠ WOERNER

 BƠM DẦU ALLWEILER kiểu SMF

 

Bơm thủy lực XPi25 pump HYDROLEDUC
Danh mục phụ kiện
EXE 7A,EXE 531,EXE 731,EXE 722,EXE 1132XD 150 A,EXD 150 B,EXD 531,EXD 731,EXD 722,EXD 1132,EXD 1181,EXD 722_4_,EXD 1132_4,EXD 2091_4,EXD 4092_4,EXE 1181,EXE 1182,EXE 722_4,EXE1132_4,PAD5_EXD,PA5A_EXE,PA5V_EXD,PA5V_EXE,PAD7_EXD,PA7A_EXE,PA7V_EXD,PA7V_EXE,PA8_EXD,PA8_EXE,PA11_EXD,PA11_EXE,PA11V_EXD,PA11V_EXE,PA13_EXD*,PA13_EXE*,PA20_EXD*PAB8_EXD,PAB11_EXD,PAB11V_EXD,PAB13_EXD PAD 5_EXD,PA 5 A_EXE,PA 5 V_EXD,PA 5 V_EXE,PAD 7_EXD,PA 7A_EXE,PA 7 V_EXD,PA 7 V_EXE,PA 8_EXD,PA 8_EXE,PA 11_EXD,PA 11_EXE,PA 11 V_EXD,PA 11 V_EXE,PA 13_EXD,DS-W30-2,DS-W20-2,DS-WA1-2,171-200-061,501-301-000,ET8045-MF2/S7,MFES/BW7,VPBM-5,VPBM-7,MINI-1/BWW6-N,PSG3/0707/00/00A1,PSG2/0402D18/07A3000,VPKM-4/2SR-2Y.L/1T/1T/1T,VPBM-3,VPBM-4,VPKM-4/3T/3T/3T/3T等。 MKU1-K2-20003 MKU1-KW2-20000 MKU1-KW2-20001 MKU1-KW2-20003 MKU1-KW2-20004 MKU2-K3-20000 MKU2-K3-22005 MKU5-K3-22005 MKU2-KW3-20001 MKU2-KW3-20003 MKU2-KW3-20004 MKU2-KW3-20005 MKU2-KW3-21003 MKU2-KW3-21005 MKU2-KW3-22001 MKU2-KW3-22003 MKU2-KW3-22011 MKU2-KW3-22013 MKU5-KW3-20001 MKU5-KW3-20003 MKU5-KW3-22003 MKU2-KW6-20001 MKU2-KW6-20003 MKU2-KW6-22003 MKU5-K6-22005 MKU5-KW6-20001 MKU5-KW6-22001 MKU5-KW6-22003 MKU2-BW3-20001 MKU2-BW3-20003 MKU2-BW3-20005 MKU2-BW3-21003 MKU2-BW3-22001 MKU2-BW3-22003 MKU2-BW3-22011 MKU2-BW3-22013 MKU5-BW3-21003 DS-W30-2,DS-W20-2,DS-WA1-2,171-200-061,501-301-000,ET8045-MF2/S7,MFES/BW7,VPBM-3,VPBM-4,VPBM-5,VPBM-7,MINI-1/BWW6-N,PSG3/0707/00/00A1,PSG2/0402D18/07A3000,VPKM-4/2SR-2Y.L/1T/1T/1T,VPKM-4/3T/3T/3T/3T,
单路齿轮泵与油箱分开安装订货号 M1 2000 M2 2000 M2 S14 M2 2127 M5 2000 M5 2013 M5 S12 UD0.06 60 UD0.75 60 UD1.00 60 UD1.50 50 UD3.00 65 单路齿轮泵安装在油箱顶部订货号 MF1 2000 MF1 2006 MF2 2000 MF2 S12 MF2 2127 MF5 2000 MF5 2014 MF5 S12 124 012 211 124 012 210 UC0.06 60 UC0.75 60 UC1.00 60 UC1.50 50 UC3.00 65 
 FLM12 2000 FLM24 2000 
 FLMF12 2000 FLMF24 2000 
 ZM12 21 ZM12 31 ZM25 2 ZM25 3 143 012 131 143 012 141 143 012 150 143 012 151 143 012 100 143 012 161 143 012 172 143 012 170 143 012 171 143 012 180 143 012 181 143 012 501 143 012 231 143 012 241 143 012 250 143 012 251 143 012 200 143 012 261 143 012 272 143 012 270 143 012 271 143 012 280 143 012 281 143 012 601
 ZM212 21 ZM212 31 , ZM502 ZM505 ZM502 3 ZM505 3 , ZM1002 ZM1005 ZM1025 ZM1002 3 ZM1005 3 ZM1025 3 , ZM402 2 S2 ZM405 2 S2 , ZM502 S2 ZM505 S2 , ZM802 2 S2 ZM805 2 S2 , ZM 2101 1 ZM 2102 1 ZM 2103 1 ZM 2104 1 , ZM1035 , ZM2201 ZM2202 ZM2203, 205 650 3 204 150 3 204 550 3 204 650 3 P 28 3 P 208 UEV P 58 P 68 3 , MFE5 2000 MFE5 3000 MFE5 2000 D MFE5 3000 D MFE5 2008 MFE5 2009 MFE5 2053 MFE5 4000 MFE5 5000 MFE5 1001 MFE5 1088 MFE5 S67 MFE5 BW3 2 MFE5 BW7 MFE5 B3 2 MFE5 B7 MFE5 KW3 2 MFE5 KW6 MFE5 K3 2 MFE5 K6 MFE5 BW16 MFE5 KW3 2 S4 MFE5 KW3 S9 MFE5 KW3 2 S12 MFE5 KW3 S13 MFE5 KW3 S24 MFE5 BW3 MFE5 BW3 S14 MFE5 BW3 S22 MFE5 BW3 S28 MFE5 BW3 K S33 MFE5 BW3 S34 MFE5 BW3 S35 MFE5 BW3 S37 MFE5 BW3 S41 MFE5 KW6 MFE5 KW6 S1 MFE5 KW6 S8 MFE5 KW6 S24 MFE5 KW6 S33 MFE5 BW7 MFE5 BW7 CF MFE5 BW7 S8 MFE5 BW7 S22 MFE5 BW7 S29 MFE5 BW7 S54 MFE5 BW7 S62 MFE5 BW7 S98 MFE5 BW7 S107 MFE5 BW7 V57 L MFE5 BW15 MFE5 BW16 MFE5 BW15 S7 MFE5 BW16 S3 MFE5 BW16 S5 MFE5 BW16 S46 MFE5 BW16 S93 MFE5 BW16 V57L MFE2 KW3F 2 MFE2 KW3F S9 MFE2 KW3F S11 MFE2 KW3F S13 MFE2 KW6F S1 MFE2 KW6F S5 MFE2 KW6F S6 MFE2 KW6F S7 MFE2 KW6F S13 MFE2 KW6F S16 MFE2 KW6F S21 MFE2 BW7F S3,
MV502 MV504 MV506 MV508 GSX011-S300 ,177-300-130 177-300-131 WVN501-12x2.5 179-990-371 179-990-372 179-990-600 179-990-601 24-1884-2286 179-990-371 179-990-372 179-990-600 179-990-601 PF 215 UEV 177-300-091 177-300-092 177-300-096 177-300-094 177-300-095 177-300-097 PSG2 PSG3 MKF,MK, F1 K2 10000 MKF1 K2 10001 MKF1 K2 10003 MKF1 KW2 10000 MKF1 KW2 10001 MKF1 KW2 10003 MKF1 KW2 10004 MKF2 K3 22005 MKF2 K3 22015 MKF2 K3 22016 MKF2 KW3 20001 MKF2 KW3 20003 MKF2 KW3 20004 MKF2 KW3 20005 MKF2 KW3 22003 MKF2 KW3 22013 MKF2 KW6 20003 MKF2 KW6 22001 MKF2 KW6 22003 ,PKM-3 VPKM-4 VPKM-5 VPKM-6 VPKM-7 VPKM-8 VPKM-9 VPKG-3 VPKG-4 VPKG-5 VPKG-6 VPKG-7 VPKG-8 VPKG-9 VPBG-3 VPBG-4 VPBG-5 VPBG-6 VPBG-7 VPBG-8 VPBG-9 VPBG-10 VPBM-3 VPBM-4 VPBM-5 VPBM-6 VPBM-7 VPBM-8 VPBM-9 VPBM-10 VPM-3 VPM-4 VPM-5 VPM-6 VPM-7 VPM-8 VPM-9 VPG-3 VPG-4 VPG-5 VPG-6 VPG-7 VPG-8 VPG-9
KFA:KFA1-M KFA1-M-W KFA10 KFA10-W KFA1.U1 KFA1.U2 KFA1.U3 
KFG: KFG1-5 KFG1-5W2-M KFG1.U1 KFG1.U2 KFG1.U3 KFG1.U4 KFG1.U40 
GSJ: GSJ0-5K2 140 GSJ2-68-5K2 140 GS100-6-6 
FB: FB 15 G 2M 04 H 08 10 06 B D 0001 AG 01 
FF系列FF 04 B 2M 06 / 06 03 03 A 0001 
AG 01 油脂泵PF-23-2 PF-23-22 PFH-23-2 PFH-23-22 PFP-23-2 PFP-23-22 PFP-23-2-S1 PFP-23-22-S1 
WS298 活塞泵PPU-5 PHU-5 PPU-35 PHU-35 PPU-35-2.5W KFGS1-5W1BS100 924 KFGS1-5W1BS100 912 活塞泵
PW 289 P 38 4 PW 289 PEF 90 POE 15 0.5 POE 15 1.7 POE 15 1.7W PFE 15 0.5 PFEP 15 0.5 PFE 15 1.7 PFEP 15 1.0 
KFAS1-B系列KFAS1-B-W-3 KFAS1-B-W-4 KFAS1-B-W-5 KFAS1-B-W-6 KFAS1-B-W-7 KFAS1-B-W-8 KFAS1-B-W-9 KFAS1-B-W-10 
JM系列JM 02 A 6U 39 C1 04 Z H R A 0001 
AS系列AS-1Q-3F15KB4 VPG/VPM系列VPG-4/07/1S/1T/2T/2S/Z12 VPKM/VPKGVPKM-6/08/1T/2T/05S/1S/1T/2T/Z10 开关
DS W1 4 (DS W1 2) DS W2 4 (DS W2 2) DS W3 4 (DS W3 2) DS W5 4 (DS W5 2) DS W8 4 (DS W8 2) DS W12 4 (DS W12 2) DS W20 4 (DS W20 2) DS W25 4 (DS W25 2) DS W30 4 (DS W30 2) DS-EP-40-D-4 176系列开关176-110-101 176-110-100 176-110-102 176-110-120 176-110-200 176-110-250 176-110-300 176-110-401 176-110-450 176-110-800 176-114-500 176-112-800 176-170-400 176-175-000 176-121-001 176-120-301 液位开关系W列S32-2 WS32 2 V57 A WS32 S30 WS33 2 WS33 2 V57 A WS33 S30 WS35 2 WS35 2 V57 A WS35 S30 WS68 换向阀161-110-018 161-110-035 161-110-031 161-110-032 161-120-010 161-120-018 161-120-019 161-120-032 161-120-038 161-120-028 161-120-064 161-120-065 161-140-050 流量计 171-210-051 171-210-052 171-210-053 171-210-054 171-210-055 171-210-061 171-210-062 171-210-063 171-210-064 171-210-065 GS300 GS304N GS304P GS4011-S20 GS6011-S20 GS4011-S50 GS6011-S50...以
 

tumico@tumico.com.vn; tuminh@tuminh.com.vn;

Tin liên quan