Máy đo độ bền khuôn cát. Kiểu: PFP. Hãng SX SIMPSON, US-Mỹ

Độ bền các mẫu thử có thể thay đổi nhiều do độ bền của các khuôn cùng loại cát do đầm tay và máy làm khuôn không nén chặt với cùng lực như nhau. Do đó cần thiết phải so sánh các giá trị độ cứng hoặc độ bền thu được trong phòng thí nghiệm với các giá trị khác thu được répliques de montres trên máy làm khuôn để xác định ảnh hưởng độ nén chặt của máy làm khuôn và độ nén chặt chịu được của cát khuôn.

Phm vi đo:                          0.2 ÷ 31 N/cm2; 0.2 ÷ 45 PSI

Đ phân gii:                       1 N (lc ép)

Kh năng sai s đo lp:       +/- 1 ch s

Trng lượng:                        125 g

Kích thước:                           22 x 30 x 130 mm

Kh năng đo ca pin:           khong 2500 ln

Bo v quá ti đo.

Ph kin:                             v bo v.

Xut x:                              SIMPSON, M.


 

tumico@tumico.com.vn; tuminh@tuminh.com.vn;

Tin liên quan