MÁY GIA CÔNG CƠ KHÍ

Các sản phẩm Máy gia công cơ khí Tổ hợp: Máy Khoan - Phay; Máy Tiện - Khoan; Tiện - Phay thích hợp cho Gia công các chi tiết nhỏ phục vụ Công tác Sửa chữa, Dịch vụ.

Xem thông số Kỹ thuật

                                               Technical details.pdf 

 

tumico@tumico.com.vn; tuminh@tuminh.com.vn;

Tin liên quan