Hệ thống vệ sinh làm sạch bồn, bể chứa

Công ty TNHH Tứ Minh cung cấp Hệ thống vệ sinh, làm sạch bồn chứa xi măng, clanke,bột,..

Hệ thống làm sạch, thiết bị làm sạch bồn bể chứa bị tắc nghẽn.

 

 

tumico@tumico.com.vn; tuminh@tuminh.com.vn;

Tin liên quan