Máy làm khuôn cát 703M, thiết bị ngành đúc xuất xứ CCCP.

Công ty TNHH Tứ Minh, đại diện nhà máy sản xuất các thiết bị Đúc, Công ty Cổ phần PALMASH, Ucraine. Palmashzavod@gmail.com

 Thiết bị ngành đúc:

     • Máy làm thao

     • Máy làm khuôn kiểu dằn. 

     • Dây chuyền làm thao tự động.

     • Bàn rung phá khuôn.

     • Thiết bị chế tạo hòm khuôn.

     • Máy chế tạo vỏ thao.

     • Máy trộn cát nhựa.

     • Máy trộn cát nhựa tốc độ cao.

     • Dây chuyền làm khuôn kiểu xung.
     Блок-линии импульсной формовки модели Л23813, Л23815 для изготовления литейных полуформ из песчано-глинистых смесей в опоках. Применяются в литейных цехах с серийным характером производства отливок из черных и цветных металлов

 

tumico@tumico.com.vn; tuminh@tuminh.com.vn;

Tin liên quan